top of page

Utstilles på Norway Designs i Oslo fra 10.03.23 til 05.04.2023. I verkene Uten tittel (skjeletter), 1 og 2, tolker Frogner utstillingens tematikk Vibrasjoner gjennom tankegangen at alt materiale er i en evig langsom bevegelse. Verkene tenkes som en abstrakt avbildning av den stadige syklusen alt materiale er i – å vokse frem og degenereres vekk. De materialiserer noe som er i overgangsfasen til å bli noe annet, et levn fra noe som var, men som sakte forsvinner og er på vei til å bli noe nytt. Formene er ikke avbildninger av noe spesifikt, men heller en sammensmeltning av universelle former som ganske tilfeldig oppstår når natur skapes og eroderer. 

bottom of page